YTONG DİĞER MARKALAR REFERANSLAR KURUMSAL İLETİŞİM    
 

  YTONG

    1929 Senesinden Beri Dünya'da En Çok Tercih Edilen İnşaat Yapı Malzemesi.

 

YTONG ve Özellikleri

YTONG, literatürde “gazbeton” olarak bilinir. Bünyesindeki milyonlarca gözenek nedeniyle bir çok binada ilave ısı yalıtım malzemesi kullanmaya gerek kalmadan yalıtım sağlayan bir yapı malzemesidir. Yeryüzünün en değerli varlığı olan topraktan değil, kuvarsit veya kum ile çimento, kireç ve suyun karışımından elde edilmektedir.

Yüksek Isı Yalıtımı Sağlar
Hacminin % 84’ü hava dolu gözeneklerden oluşan YTONG, beton ve diğer kagir duvar malzemelerinden daha hafif olduğu için ısı yalıtım özelliği de bu malzemelere göre daha iyidir. YTONG ile yapınız yazın serin, kışın sıcak olur.

Hafiftir
YTONG yapınızı hafifleterek deprem emniyetini artırır.

Sağlamdır
YTONG Yapı Malzeme ve Elemanları, inşaat teknolojisinin gerektirdiği çeşitli mukavemet sınıflarında üretilmektedir. YTONG ile yapılan döşeme, duvar ve çatılar sağlamlık ve statik özellikleri ile kusursuzdur.

Yanmaz
YTONG ürünleri, A1 sınıfı “hiç yanmaz” yapı malzemeleri grubundadır. Yapıda yangın emniyeti sağlar.

Ses Yalıtımı Sağlar
YTONG, DIN 4109’a göre tek katmanlı duvarlar için sağlanması gerekli ses yalıtım direnci değerlerini sağlayan bir yapı malzemesidir.

Kolay İşlenir
YTONG, ahşap gibi kolayca işlenebilen bir malzemedir. Matkap ile delme, rendeleme, çivi çakıp vidalama, tesisat için kanallar açma işlemleri kolayca yapılabilir.

Milimetrik Ölçülerdedir
YTONG, üretimi sırasında özel makinelerde milimetrik hassasiyetle boyutlandırılır. Düzgün yüzeyli olması nedeniyle sıva yükünü ve maliyetini azaltır.

Sağlıklı Mekanlar Yaratır
YTONG üstün özellikleriyle yapıların konfor düzeyini artırır.

Çevre Dostudur
YTONG kuvarsit, çimento, kireç ve su gibi doğal hammaddelerden üretilir. YTONG Türkiye’nin çevre etiketine sahip ilk markası olup, ÇEVKO üyesidir.

Ytong Multipor Isı Yalıtım Levhası

Multipor, tamamen mineral esaslı ve yanmaz bir ısı yalıtım malzemesidir. Ytong’un Almanya’daki laboratuvarlarında geliştirilen, ısı yalıtımında Avrupa’nın en çok tercih edilen ürünlerinden olan Multipor, şimdi Türk Ytong uzmanlığıyla Türkiye’de üretiliyor.

Isı yalıtımı - Minimum enerji kaybı
0,044 W/mK ısıl iletkenlik hesap değeri ile yüksek ısı yalıtım performansı sunan Multipor, yapı ömrü boyunca ısı yalıtımı özelliğini ve sağlamlığını kaybetmez. Multipor’un sıcak havalarda ısıyı dışarıda, soğuk havalarda ise içeride tutan mükemmel ısıl özelliklerini, yapısındaki içi durgun hava dolu küçük gözenekler sağlar.

Yangına karşı kesin koruma - Hiç yanmaz
Multipor, yangına karşı yüzde 100 güvenlidir. “A1 sınıfı hiç yanmaz” yapı malzemesi olarak sınıflandırılmıştır. Yangın durumunda mutlak bir emniyet sağlar, en yüksek sıcaklıklarda bile herhangi bir zehirli gaz veya duman çıkarmaz. Multipor ile yüksek binalar dahil olmak üzere, ilave önlemler almadan, yangın riski oluşmadan yangın yönetmeliklerine uygun cepheler ve ısı yalıtım çözümleri güvenle oluşturulur.

Nefes alan yapı - Konforlu iç ortam
Multipor tamamen mineral esaslıdır ve su buharı difüzyonuna açıktır. Biyolojik ve mikrobiyolojik hiçbir kusur taşımaz. Nefes alan duvarlar, yaşam konforunu etkileyen nem, küf, mantar ve mikroorganizmaların oluşmasını engelleyerek, yapıda sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar. Islandığında dahi dayanıklılığında bir azalma oluşmaz. Yapıda dengeli bir sıcaklık ve nem düzeyi sağlayarak konforlu iç ortamlar yaratır. Multipor Isı Yalıtım Levhası’nın her iki yüzeyi, su geçirmemesi için özel bir işlemden geçirilir.

Çevre dostu - Ekolojik
Multipor doğal hammaddeler olan kum, kireç, çimento ve sudan üretilir. Çevre kirliliğine yol açan ve insan sağlığına zararlı herhangi bir madde içermez. Tamamen geri dönüştürülebilir. NaturePlus sertifikası’na ve Alman İnşaat ve Çevre Enstitüsü (IBU) tarafından verilen Çevre Etiketi’ne (EPD) sahiptir.

Multipor’un başlıca uygulama alanları
• Ytong Duvar Blokları ve Multipor ile elde edilen, tek katmanlı, yanmaz ısı yalıtım sistemi
• Otopark ve bodrum kat tavanlarının ısı yalıtımı
• Mevcut bina cephelerinin ısı yalıtımı sağlanarak yenilenmesinde ve yeni binaların dış cephe ısı yalıtımı
Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Profil Yapısı : Düz

Ytong 0.09

Isı yalıtım performansı geliştirilmiş “Ytong 0,09” sektöründe devrim niteliğinde bir gelişmeye imza atıyor. Türk yapı sektörüne enerji tasarrufunda sınıf atlatacak Ytong 0,09, standart gazbeton bloklara göre yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.

Ytong 0,09 duvarlar, yapıda sağladığı enerji tasarrufunu artırırken hane halkına ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Enerji kimlik belgesi sınıfı “C ya da B” gibi kategorilerde projelendirilmiş bir binada, mimari projede değişiklik yapılmaksızın duvar malzemesi olarak Ytong 0,09 kullanılması ile bina enerji tasarrufunda sınıf atlayarak ‘A veya B sınıfı’ enerji kimlik belgesi alabilecek.

2,5 MPa olan basınç dayanım değerine sahip Ytong 0,09, standart gazbeton bloklardan yüzde 13 daha hafif bir ürün olma özelliği taşıyor. Binaları hafifleterek, deprem güvenliği açısından hayati kazanımlar sunuyor.

Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Boyut Toleransı : ± 1,5 mm
Profil Yapısı : Düz ve Tek-Çift Lamba Zıvana Geçmeli
Derz : Ytong Örgü Tutkalı (1–3 mm kalınlık)
Ürün Standardı : TS-EN 771-4

Ytong Duvar Blokları

YTONG Duvar Blokları; betonarme, çelik, ahşap ve prefabrike gibi yapı sistemlerinde dış ve iç dolgu duvar malzemesi olarak ya da yığma yapılarda taşıyıcı dış ve iç duvar malzemesi olarak kullanılırlar. Yangın duvarı yapımında özellikle tercih edilen yapı malzemeleridir.
60 cm boyunda, 25 cm yükseklikte ve çeşitli kalınlıklarda üretilir.
Alın profil yapısına göre; Tek Geçmeli, Çift Geçmeli ve Düz duvar blokları olarak adlandırılırlar.

Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Boyut Toleransı : ± 1,5 mm
Profil Yapısı : Düz ve Tek-Çift Lamba Zıvana Geçmeli
Derz : Ytong Örgü Tutkalı (1–3 mm kalınlık)
Ürün Standardı : TS-EN 771-4

Ytong Çatı Plağı

YTONG Çatı Plağı, ancak birden çok malzemenin kombinasyonu ile elde edilebilecek çok yönlü özellikleri tek başına yerine getirebilen bir yapı malzemesi ve montaja hazır bir yapı bileşenidir.
Taşıyıcılık, uzun ömür, yangın emniyeti, ses yalıtımı, difüzyona açık olma ve herşeyden önemlisi yüksek ısı yalıtımını bir arada sunabilmektedir. Çatı elemanları her çeşit (düz veya eğimli çatı), her biçim (beşik çatı, kırma çatı, şed çatı gibi) ve her çatı örtüsü ile (havalandırmalı-soğuk çatı veya havalandırmasız-sıcak çatı gibi) uygulanabilir.

Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Boyut Toleransı / Uzunluk : ± 5 mm
Boyut Toleransı / Genişlik/Kalınlık : ± 3mm
Ürün Standardı : TS EN 12602

Ytong Döşeme Plağı

Döşeme plakları, montaja hazır yapı bileşenleridir. Söz konusu elemanlar daha teslimat anında maksimum taşıma gücüne sahiptirler. Çeşitli kalınlık ve boylarda üretilebilen döşeme plakları, farklı taşıma gücüne sahip döşemelerin oluşturulmasına olanak sağlar.

Döşeme plakları uygun bir aplikasyon yapıldığı takdirde, yatay yükleri de karşılayabildiğinden binanın rijitliğine katkıda bulunurlar.

Yığma ve karkas yapıların ahşap, beton veya çelik mesnetleri üzerinde, çatı veya döşeme oluşumu için kullanılan taşıyıcı yapı elemanlarıdır.

10 cm kalınlıktan 30 cm kalınlığa ve en fazla 600 cm boya kadar üretilen yapı elemanlarıdır. Üzerlerine gelecek yükleri taşıyabilecek şekilde projelendirilerek, özel geçmeli profilli olarak ve max. 1.000 kg/m² yüke göre üretilirler. Elemanlar fabrikadan taşıma gücünü kazanmış olarak sevk edilirler. Şantiyede elemanların yerlerine yerleştirilerek, gerekli demir bağlantılarının yapılması ve döşemeler arasında kalan boşlukların çimento şerbeti ile doldurulmasıyla montaj tamamlanır. Bu bakımdan montaj büyük ölçüde kuru montaj olarak görülmelidir, kalıp ve inşaat iskelesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Boyut Toleransı : Uzunluk: ± 5 mm, Genişlik/Kalınlık: ± 3mm
Ürün Standardı : TS EN 12602

Ytong Duvar Panelleri

YTONG Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları, G4 sınıfında, antikorozif çift sıra çelik donatılı olarak imal edilir ve bu sınıfın özelliklerine sahiptir.
Bu elamanlar;
- En fazla 2 tam kata kadar konut ve dinamik yüklerin önemli olmadığı iş yerlerinde taşıyıcı iç ve dış duvar yapımında,
- Ateşe dayanımlı ve ateşe yüksek dayanımlı taşıyıcı duvar yapımında, - Yangın duvarı yapımında,
- Havalandırma dış duvarlarının iç tabakasının yapımında kullanılırlar.

Ytong taşıyıcı düşey duvar elemanları ile deprem bölgelerinde iki tam kata kadar yığma yapı inşa etmek mümkündür. Üzerlerine gelebilecek farklı rüzgar ve deprem kuvvetlerini karşılayacak şekilde üretilirler.
Ytong taşıyıcı düşey duvar elemanları, boyuna istikamette pahlı veya pahsız ve şerbet kanallı olarak imal edilirler. 20 - 22,5 – 25 - 27,5 - 30 cm kalınlıklarında; maks. 300 cm uzunluğunda ve 60 cm genişliğinde üretilmektedir. 60 cm’den daha küçük boyutlarda istendiği takdirde, ancak kuru kesim yapılarak üretilmektedir.

Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Boyut Toleransı : Uzunluk ± 5 mm, Yükseklik ve Kalınlık ± 3 mm
Profil Yapısı : Yarım ay biçiminde şerbet kanallı
Derz : Kanallar çimento şerbeti ile doldurulur
Ürün Standardı : TS EN 12602
Ytong Yatay ve Düşey Duvar Elemanları, fabrika, AVM ve İş Merkezi gibi sanayi ve ticari yapılar ile konutların dış ve iç duvar yapımında kullanılır. Bu elemanlar G3 sınıfında, antikorozif çift sıra çelik donatılı olarak 90 kgf/m² rüzgar yüküne göre imal edilir. Ytong Yatay ve Düşey Duvar Elemanları, taşıyıcı yapıya (betonarme veya Çelik) dıştan, içten veya kolon aralarına kolayca monte edilebilir. Montaj işlemi harç uygulaması gerektirmediğinden, tamamen kuru montaj olup, ayrıca mevsim ve hava şartlarına bağlı olmadan yürütülebilmektedir.

Ytong taşıyıcı düşey duvar elemanları, boyuna istikamette pahlı veya pahsız ve şerbet kanallı olarak imal edilirler. 10, 12.5, 15-30 cm kalınlarında; maksimum 400, 500 ve 600 cm uzunluklarında ve 60 cm genişliğinde üretilmektedir.
Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Boyut Toleransı : Uzunluk ± 5 mm, Yükseklik ve Kalınlık ± 3 mm
Profil Yapısı : Lamba zıvana geçmeli
Derz : Kuru montaj yapılır
Ürün Standardı : TS EN 12602

Ytong Bölme Panosu

Her türlü yapıda, taşıyıcı olmayan duvarların oluşumunda kullanılır. 10 cm kalınlıktan, 30 cm kalınlığa ve en fazla 6 m boya kadar yapı elemanları olup 90 kg/m² rüzgar yüküne dayanıklıdır. Karkas yapıların dolgu duvarı olarak kullanılmaktadır.

Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Boyut Toleransı : Uzunluk ± 5 mm, Genişlik ve Kalınlık ± 3 mm
Ürün Standardı : TS EN 12602

Ytong Cepli Hafif Asmolen

Betonarme asmolen döşemelerde hafif dolgu malzemesi olarak kullanılır. Cepli Hafif Asmolen, diğer Ytong ürünleri gibi hafif, depreme dayanıklı ve ekonomik inşaatların üretilmesine olanak sağlar.
Asmolen, döşemelerde ses ve ısı yalıtımı sağlayarak yapı konforunu artırır. Kolayca kesilebilen yapısı nedeniyle uygulamada fire oluşturmaz. Boşluksuz yapısı nedeniyle içine beton dolmayan Cepli Asmolen, döşemlerde %15’e varan beton tasarrufu sağlamaktadır. Döşemede oluşan düzgün yüzey sayesinde, %30-40 oranında sıva tasarrufu da elde edilebilmektedir.

Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Boyut Toleransı : ± 1,5 mm
Ürün Standardı : TSE K 108

Ytong Lento

Ytong Lentolar, duvarlardaki kapı ve pencere açıklıklarının geçilmesinde kullanılan donatılı yapı elemanlarıdır. Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan olarak projelendirilen lentolar, ihtiyaca uygun çeşitli boyutlarda üretilir. Duvar örgüsü sırasında kolaylıkla uygulanır.

Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Boyut Toleransı : Uzunluk ± 5 mm, Genişlik ve Kalınlık ± 3 mm
Profil Yapısı : Düz
Ürün Standardı : TS EN 845-2

Ytong Söve

Kapı ve pencere kenarlarında, mimari estetik sağlamak amacıyla kullanılan donatılı yapı elemanlarıdır. Taşıyıcı olmayan bu elemanlar projeye göre istenilen her boyda ve çok çeşitli şekillerde üretilmektedir. Söveler, Ytong Örgü Tutkalı ve çeşitli tespit sistemleriyle duvar ve lentoya kolayca monte edilir.

Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Boyut Toleransı : Uzunluk ± 5 mm, Genişlik ve Kalınlık ± 3 mm
Profil Yapısı : Düz
Ürün Standardı : TS EN 12602

Ytong U Blok

Yatay ve düşey betonarme hatıl yapımında, ahşap kalıp yerine kullanılan, U kesitli blok yapı malzemeleridir. Özellikle yapıların duvar üstü betonarme hatıl imalatında, homojen duvar yüzeyi oluşumunu sağlar. Böylece olası ısı köprüleri ortadan kalkar, yoğuşma ve küflenme sebebi ile betonarme yüzeylerde oluşabilecek yapı hasarları önlenmiş olur.

- Yüksek duvarlarda ara hatıl yapımında
- Çatı kalkan duvarların üst hatıl yapımında
- Baca yapımında
- Yağmur iniş borularının gizlenmesinde
- Yangın duvarlarında betonarme yüzeylerin korunmasında kullanılır.
60 cm boyunda, 25 cm yükseklikte, 19 cm ve üzeri kalınlıklarda üretilir.

Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Boyut Toleransı : ± 1,5 mm
Profil Yapısı : Düz
Derz : Ytong Örgü Tutkalı (1–3 mm kalınlık)
Ürün Standardı : TS-EN 771-4

Ytong Örgü Tutkalı

Ytong Örgü Tutkalı,Ytong Duvar Bloklarının örümü için özel olarak geliştirilmiş çimento esaslı derz malzemesidir.
10 kg ve 25 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır. Derz yüzeyine özel tutkal malası ile 1-3 mm kalınlığında uygulanır. Böylece yatay ve düşey derz kalınlığı azalır. Duvarın derz kalınlığı azaldığı için taşıma gücü artar ve ısı köprüleri azalır.
TS EN 998-2’ye uygun olarak üretilen ve ≥5 N/mm² (M 5 sınıfı) basınç dayanımına sahip, CE sertifikalı gazbeton harcıdır.

Yanıcılık Sınıfı : A1 (Hiç yanmaz)
Derz : 1-3 mm kalınlık
Ürün Standardı : TS EN 998-2

Ytong El ve Montaj Aletleri

YTONG Yapı Malzemelerinin işlenmesinde ve uygulanmasında, alışılmış inşaat aletlerinin yanı sıra özel olarak tasarlanmış YTONG El Aletleri kullanılır. Böylece işlemler süratli, kolay ve hasarsız olarak yapılabilir.

Testere : YTONG bloklarını kesmeye yara yan geniş dişli testeredir. Duvar örümünde gerektiğinde, YTONG bloklar testere ve gönye yardımı ile kolayca ve istenilen boyutlarda düzgünce kesilebilir.

Gönye : Blokları gönyesinde ve çeşitli açılarda kesmek için kullanılır.

Tutkal Malası : YTONG Örgü Tutkalının ince ve eşit kalınlıkta uygulanmasına yarar.

Lastik Çekiç : Duvar örümü sırasında YTONG blokların yerlerine sıkı bir biçimde oturmalarına ve birbirlerine iyice yapışmalarına yardımcı olur.

Rende : Duvar örümü sırasında yatay derzlerde oluşabilecek ölçü bozukluklarının giderilmesinde ve yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

Kanal Açıcı : Duvarlardaki tesisat kanallarının, eşit genişlik ve derinlikte bir kerede açılmasına olanak verir. Bu el aleti ile ihtiyaca göre çeşitli çapta kanal açmak mümkündür.

Buat Açıcı : YTONG duvarlar üzerinde buat yerlerinin bir kerede kolayca açılmasını sağlar. Düşük devirli bir matkabın ucuna takılarak kullanılır.

Tutkal Karıştırıcısı : Matkabın ucuna takılarak YTONG Örgü Tutkalının su ile homojen karıştırılmasını sağlar.
YTONG Donatılı Yapı Elemanlarının montajında özel olarak tasarlanmış YTONG El ve Montaj Aletleri kullanılır. Böylece yapılan işler süratle, kolay ve hasarsız yapılır.

Sapan : YTONG donatılı Yapı Elemanlarının vinç ile yatay ve düşey taşınmalarında kullanılır. Yaklaşık 25 kg ağırlığında olup, çelik halat ve korniyerlerden imal edilmiştir. Taşıma gücü 1.500 kg’dır.

Düşey / Yatay Duvar Kavrayıcısı : Yatay duvar elemanlarının kaldırılmasında ve montajında kullanılır. Yaklaşık 23 kg ağırlığında olup maksimum kaldırma gücü 900 kg’dır.

Çatı ve Döşeme Elemanı Kavrayıcısı : Çatı ve döşeme elemanlarının kaldırılması ve montajında kullanılır. Yaklaşık 100 kg ağırlığında olup maksimum kaldırma gücü 1000 kg’dır.

Düşey Duvar Montaj Arabası : Taşıyıcı düşey duvar elemanlarının montaj yerine yatay taşınmasında ve montajında kullanılır. Yaklaşık 60 kg ağırlığında olup maksimum taşıma gücü 500 kg’dır.

Çatı ve Döşeme Elemanı Montaj Arabası : Çatı ve döşeme elemanlarının montaj yerine yatay taşınmasında ve montajında kullanılır. Yaklaşık 70 kg ağırlığında olup maksimum taşıma gücü 325 kg’dır.

Çatı ve Döşeme Elemanı Sıkıştırma Manivelası : Mesnetlere konulan çatı ve döşeme elemanlarının profillerinin birbirine geçmesinde ve montajın düzgün bir biçimde yapılmasında kullanılır.

Bölme Panosu Montaj Manivelası : Bölme panolarının montajı sırasında, bölme panosu ile döşeme arasına ahşap takoz sıkıştırma ve elemanı teraziye alma işleminde kullanılır.

Pah Rendesi : Pahlı elemanlarının montaj öncesi pahlarının düzeltilmesinde veya ilave pah açılması işlerinde kullanılır.

Donatısız Malzeme İndirme Aparatı : Paletli donatısız malzemelerin katlara taşınması işleminde vinç ucuna monte edilerek kullanılır.

Ytong Tamir Malzemeleri

Ytong Donatılı ürünlerin, taşıma ve montajı esnasında oluşabilecek küçük çaplı deformasyonlarının onarımında kullanılan, Ytong yüzeyi ile aynı dokuya sahip bir toz üründür. Su karıştırılarak hazırlanan bu ürün 10 kg ve 25 kg’lık kraft torbalarda sunulmaktadır.

Ytong Hazır Sıvalar ve Yüzey Kaplamalar

Sıva ve yüzey kaplamaları nasıl olmalıdır?

Tüm sıva uygulamaları TS EN 13914-1 ve TS EN 13914-2 standartlarına uygun olarak yapılmalıdır. Seçilecek sıvanın ve kaplamaların aşağıdaki özellikleri taşımasına dikkat edilmelidir.
- Düşük gerilim, yüksek elastikiyet,
- Düşük ısıl genleşme,
- Yüksek yapışma kabiliyeti,
- Düşük kılcal su emme,
- Yüksek su buharı geçirgenliği,
- Hava koşullarına dayanıklılık.

Sıva ve yüzey kaplaması Uygulaması öncesinde yapılması gereken hazırlıklar :
İyi bir sıva uygulaması yüzeyin yeterince düzgün olmasıyla sağlanabilir. Bunun için sıva uygulamasına başlamadan önce varsa derz boşlukları doldurulmalı, bloklardaki köşe kırıklarından oluşabilecek yüzey bozuklukları giderilmelidir.
Tesisat kanallarına yerleştirilen borular sabitlenmeli, boruların yan ve arka taraflarındaki boşluklar doldurulmalıdır. Duvar yüzeyi yağ, kir ve aşırı tozdan arındırılmalıdır. Bu temizleme işlem sert bir fırça yardımı ile yapılabilir.
- Çimento Esaslı Hazır Sıva Uygulaması
- Çimento Takviyeli Kireç Esaslı Sıva Uygulaması – Kara Sıva
- İç Duvar Üzerine Fayans ve Seramik Uygulaması